Hem

Välkommen till Brf

Skogalundsklippan

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan ligger i Nacka, kommunen mellan storstad och skärgård.

Inom promenadavstånd finns det såväl butiker i Nacka Forum som grönområden i form av t ex Nyckelvikens naturreservat. Med buss tar det cirka 12 min till Stockholm, Slussen.

Vi är en fristående bostadsrättsförening som ägs och förvaltas av ca 250 medlemmar.

Månadsinformation

Klicka här för att ladda ner det senaste månadsbrevet

Aktuellt

Ändringa i BRL från 2023-01-01

Den 1 januari 2023 ändras bostadsrättslagens bestämmelse kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt.
Läs mera om vad ändringarna medför under notiser.


Vintertid, P-förbud utefter gatan torsdagar
kl. 09.00-14.00

Nu har vintertiden börjat vilket bl.a. betyder att alla torsdagar från och med torsdag den 15 november råder det p-förbud utefter gatan. Det är för att. underlätta snöröjning och halkbekämpning.
Gäller mellan kl. 09.00-14.00

Förändringar i bokning av våra lokaler
Bokning sker via Aptusportal, länk:

https://skogalundsklippan.eyesec.se/aptusportal

Det finns också en app att ladda hem för att boka via din mobiltelefon. Appen heter Aptus Bokning välj bokning adress:

http://skogalundsklippan.eyesec.se/bookingservice/bookingservice.svc. Du hittar den enklast genom att söka på Aptus i Appstore eller GoogleStore.


Skyddsrum
Information om skyddsrum i Brf Skogalundsklippan finns att läsa under notiser här.
Vad gör vi?


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostads-företag) enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och består av 205 lägenheter som färdigställdes 1984-1985.

Föreningen äger fastigheten Sicklaön 173:3, Nacka.


För information om föreningen och lägenheter i området, skicka e-post till: styrelse@skogalundsklippan.se


Adress: Skogalundsklippan 20B  131 39 Nacka

Aktuellt

Byte av lägenhetsdörrar, loftgångar/nedre botten

Arbetet med att byta lägenhetsdörrarna på loftgångar och nedre botten fortlöper. Totalt är det 91 dörrar att byta.  

Läs vidare under notiser


Laddning av el-/hybridbilar
Läs vidare under notiser

Trädvårdsplan framtagen

Föreningen har tagit fram en Trädvårdsplan för att bla få en bild om hur
våra ca 80 träd mår. För att läsa den klicka
här
.

Felanmälan ska ske till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan till:

e-post: info@akerlundsfastighet.se, alternativ på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Till nyhetsarkivet