Hem

Vad gör vi?


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostads-företag) enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och består av 205 lägenheter som färdigställdes 1984-1985.

Föreningen äger fastigheten Sicklaön 173:3, Nacka.


För information om föreningen och lägenheter i området, skicka e-post till: styrelse@skogalundsklippan.se


Adress: Skogalundsklippan 20B  131 39 Nacka

Aktuellt

Byte av dörrar till lägenheter med ingång från trapphuset

Flera av lägenhetsdörrarna i trapphusen har börjat bli slitna och i flera fall är även upphängningen av dörren påverkad, vilket kan medföra att tätheten mot trapphuset inte är tillfredställande. Detta kan innebära att dörrarna inte uppfyller brandskydds-kraven. Därför har arbetet medatt byta dörrarna i trapphusen till moderna säkerhetsdörrar påbörjats. Beslut om leverantör är nu fattat och arbetet beräknas starta i slutet av oktober. Läs mera under notiser.


Individuell elmätning med gemensamt elabonnemang
Styrelsen har börjat undersöka möjligheten till att införa individuell elmätning
med gemensamt elabonnemang.
Detta innebär att föreningen tar över abonnemangen på både den fasta och
den rörliga delen av elförbrukningen från alla lägenheter och sedan fakturerar
förbrukningen/kostnaden till respektive lägenhetsinnehavare via de
månatliga avgiftsavierna.
De stora fördelarna med detta förfarande är att medlemmarna slipper att
betala den fasta avgiften till Nacka Energi AB som i dagsläget uppgår till
963 kr/lgh/år.
För att få ett bättre ekonomiskt underlag kommer föreningen nu att begära in
offerter från olika leverantörer.
Vi räknar med att återkomma med utförligare information till medlemmarna
under hösten.
Ett eventuellt införande kräver beslut på en föreningsstämma.


Laddning av el-/hybridbilar
Läs vidare under notiser

Trädvårdsplan framtagen

Föreningen har tagit fram en Trädvårdsplan för att bla få en bild om hur
våra ca 80 träd mår. För att läsa den klicka
här
.

Felanmälan ska ske till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan till:

e-post: info@akerlundsfastighet.se, alternativ på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Till nyhetsarkivet

Välkommen till Brf

Skogalundsklippan

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan ligger i Nacka, kommunen mellan storstad och skärgård.

Inom promenadavstånd finns det såväl butiker i Nacka Forum som grönområden i form av t ex Nyckelvikens naturreservat. Med buss tar det cirka 12 min till Stockholm, Slussen.

Vi är en fristående bostadsrättsförening som ägs och förvaltas av ca 250 medlemmar.

Månadsinformation

Klicka här för att ladda ner det senaste månadsbrevet

Aktuellt

Föreningen har från 7:e oktober ett nytt städbolag som sköter trappstädning mm, Anne Blom Städservice AB.