Hem

Välkommen till Brf

Skogalundsklippan

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan ligger i Nacka, kommunen mellan storstad och skärgård.

Inom promenadavstånd finns det såväl butiker i Nacka Forum som grönområden i form av t ex Nyckelvikens naturreservat. Med buss tar det cirka 12 min till Stockholm, Slussen.

Vi är en fristående bostadsrättsförening som ägs och förvaltas av ca 250 medlemmar.

Månadsinformation

Klicka här för att ladda ner det senaste månadsbrevet

Aktuellt

Skyddsrum
Information om skyddsrum i Brf Skogalundsklippan finns att läsa under notiser här.  

Föreningsstämman 2022 genomförd

Årets stämma är nu avklarad. Efter att vi hållit ett konstituerande
styrelsemöte, fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande Sören Lövkvist
Vice ordförande och kassör Peter Andersson
Sekreterare Bengt Björkman
Ledamot Reine Johansson
Suppleant Sture Billroth
Suppleant Päivi Nurminen
Suppleant Tanja Spasic


Föreningsstämman bslutade också att föreningen ska övergå till gemensam el. 
Information om gemensam el se under notiser här.
Vad gör vi?


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostads-företag) enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och består av 205 lägenheter som färdigställdes 1984-1985.

Föreningen äger fastigheten Sicklaön 173:3, Nacka.


För information om föreningen och lägenheter i området, skicka e-post till: styrelse@skogalundsklippan.se


Adress: Skogalundsklippan 20B  131 39 Nacka

Aktuellt

Byte av lägenhetsdörrar, loftgångar/nedre botten

Arbetet med att byta lägenhetsdörrarna på loftgångar och nedre botten fortlöper. Totalt är det 91 dörrar att byta.  

Läs vidare under notiser


Laddning av el-/hybridbilar
Läs vidare under notiser

Trädvårdsplan framtagen

Föreningen har tagit fram en Trädvårdsplan för att bla få en bild om hur
våra ca 80 träd mår. För att läsa den klicka
här
.

Felanmälan ska ske till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan till:

e-post: info@akerlundsfastighet.se, alternativ på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Till nyhetsarkivet