Hem

Välkommen till Brf

Skogalundsklippan

Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan ligger i Nacka, kommunen mellan storstad och skärgård.

Inom promenadavstånd finns det såväl butiker i Nacka Forum som grönområden i form av t ex Nyckelvikens naturreservat. Med buss tar det cirka 12 min till Stockholm, Slussen.

Vi är en fristående bostadsrättsförening som ägs och förvaltas av ca 250 medlemmar.

Månadsinformation

Klicka här för att ladda ner det senaste månadsbrevet

Aktuellt

Skyddsrum
Information om skyddsrum i Brf Skogalundsklippan finns att läsa under notiser här.  

Nytt år innebär ny Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att ske tisdagen den
24 maj kl. 19.00 i föreningslokalen. Se till att boka in den dagen
och tiden i era almanackor.

Kallelse med dagordning och årsredovisning har delats ut till samtligaa medlemmar/lägenhetsinnehavare 

iBox finnas nu i området


Container i området 20-22 maj 2022
Liksom tidigare år kommer två containrar att placeras ut i området 20-22:a maj.
Där kan ni kasta sådant som inte kan återvinnas i föreningens miljöstuga. OBS inget miljöfarligt!

Vad gör vi?


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostads-företag) enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och består av 205 lägenheter som färdigställdes 1984-1985.

Föreningen äger fastigheten Sicklaön 173:3, Nacka.


För information om föreningen och lägenheter i området, skicka e-post till: styrelse@skogalundsklippan.se


Adress: Skogalundsklippan 20B  131 39 Nacka

Aktuellt

Byte av lägenhetsdörrar, loftgångar/nedre botten

Lägenhetsdörrarna i trapphusen är nu utbytta till moderna säkerhetsdörrar, vi
har nu påbörjat arbetet med att byta resterande lägenhetsdörrar, de som finns
på loftgångar och nedre botten.

Projektgruppens förslag är att förse de nya dörrarna med ett mindre glasfönster. För att göra det behövs bygglov från Nacka kommun. Färgen på dörrarna
ändras inte utan förblir vit.

När bygglovet är beviljat kan offerter begäras in från tre fyra olika leverantörer.  


ILaddning av el-/hybridbilar
Läs vidare under notiser

Trädvårdsplan framtagen

Föreningen har tagit fram en Trädvårdsplan för att bla få en bild om hur
våra ca 80 träd mår. För att läsa den klicka
här
.

Felanmälan ska ske till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan till:

e-post: info@akerlundsfastighet.se, alternativ på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Till nyhetsarkivet