Återvinning

Om återvinning, miljö och ett hållbart boende

Miljöstugan

I föreningen källsorterar vi vårt avfall. Vanligt hushållsavfall slängs i sopbehållarna där även matavfall kastas i avsedd behållare.

I miljöstugan finns markerade kärl för olika avfallsprodukter och för att det ska fungera behöver vi alla hjälpas åt med sorteringen och följa de anvisningar som finns uppsatta.

Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och för att hålla nere våra gemensamma kostnader då föreningen får betala för varje tömning.


Föremål som inte passar in på skyltarnas anvisningar ska lämnas på kommunens kretsloppscentraler, se nedan.


Färgburkar och andra kemiska produkter får absolut inte lämnas i miljöstugan utan ska lämnas på närmaste miljöstation. 

Här kan du läsa en sorteringsguide över vad du får slänga i miljöstugan.Ny kyl och frys?

Om du bytt kyl eller frys och behöver bli av med dessa, behöver du en återvinningscentral. Kyl, frys och andra vitvaror hör inte hemma i miljöstugan, utan varje  lägenhetsinnehavare får själv se till att de transporteras bort.

Antingen åker man själv dit och lämnar, vilket är gratis.

Men det går också att mot en avgift beställa hämtning av och det gör du från Nacka Vatten AB.

Enklast är att göra det via mejl: kundservice@nackavatten.se

eller via telefon på 08-718 90 00.

För mer information om återvinningscentraler och priser för hämtning, se Nacka kommuns hemsida.Större sopor (skåp, möbler m.m.)

Större saker (grovsopor) hör inte hemma i våra miljöstugor, utan antingen åker ni själva till någon kretsloppscentral eller så avvaktar ni tills vi har container för grovsopor i området (tre gånger per år).Närmaste kretsloppcentral är:

Österviks kretsloppscentral

Gamla Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik.

Öppettider:

Måndag–torsdag kl.10–19

Fredag–söndag kl.10–16


Boo kretsloppscentral

Boovägen 30

Öppettider:

Måndag–torsdag kl.10–19

Fredag–söndag kl.10–16Kompost

Det finns, från hösten 2011, en kompost för växtavfall placerad bakom
garagen vid vändplan 3. Där får alltså bara avfall från växter inom- eller
utomhus lämnas. OBS! Ej frukter och givetvis inte matavfall.