Boendeinformation

Boendeinformation

Samlad information för dig som boende

Här kan du hämta hem ett dokument där vi samlat några av de allmänna regler vi har för att det ska bli så trivsamt som möjligt för oss som bor här.

Vi har delat upp informationen efter hur vi tror att man som nyinflyttad efterfrågar den.


Avflyttningssyn av lägenhet krävs vid lägenhetsöverlåtelse.

Avflyttningssyn ska alltid utföras innan en lägenhetsöverlåtelse får ske. Vid synen kontrolleras de delar bostadsrättsföreningen ansvarar för. Detta för att skydda både föreningen och lägenhetsinnehavaren mot obehagliga överraskningar.

Anmäl till Christina Schön, 010-442 14 13, att ni tänker sälja lägenheten och vill ha en syn utförd.

Styrelsen kommer inte att godkänna en överlåtelse förrän det finns ett protokoll på att en avflyttnigssyn har genomförts.


Undersökningsplikten av bostadsrätten vid köp ligger fortfarande helt på köparen. Köparen av bostadsrätten har alltid undersökningsplikt och övertar därmed ansvaret för installationer som utförts av tidigare bostadsrättshavare


Större ombyggnad i lägenhet måste godkännas av styrelsen

Det är mycket viktigt att anmäla större ombyggnader i er lägenhet till styrelsen innan ni påbörjar arbetet.

Vad som är större förändring finns beskrivet i föreningens stadgar § 14.

Blankett för att ansöka om tillstånd kan laddas ner här.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får, enligt stadgarna, bara ske efter godkännande från styrelsen. Skäliga anledningar till andrahandsuthyrning måste uppges, t.ex. studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, tidsbestämd utlandsvistelse.
Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad, föreningen godkänner max 1 år i taget och minimum 1 månad.
Det är den som hyr i andrahand som är ansvarig för eventuella skador som sker under den tid hyran pågår.
Den som hyr ut i andrahand bör därför i sitt avtal med andrahands-hyresgästen skriva in att andrahandshyresgästen skall teckna en försäkring för den tid andrahandsuthyrningen gäller.
Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10 % av gällande prisbasbelopp/år och beloppet debiteras i förskott/månad för den tid andrahandsuthyrningen är godkänd.

En ansökningsblankett kan laddas ner här.