Boendeinformation

Boendeinformation

Frågor om avgifter, avier, p-platser mm
Vid frågor som rör avgifter, avier, p-platser mm ska du kontakta
HSB boendeservice på telefon 010-442 1100 eller via mail till service.stockholm@hsb.se.


Samlad information för dig som boende

Här kan du hämta hem ett dokument där vi samlat några av de allmänna regler vi har för att det ska bli så trivsamt som möjligt för oss som bor här.

Vi har delat upp informationen efter hur vi tror att man som nyinflyttad efterfrågar den.


Avflyttningssyn av lägenhet krävs vid lägenhetsöverlåtelse.

Avflyttningssyn ska alltid utföras innan en lägenhetsöverlåtelse får ske. Vid synen kontrolleras de delar bostadsrättsföreningen ansvarar för. Detta för att skydda både föreningen och lägenhetsinnehavaren mot obehagliga överraskningar.

Anmäl till Christina Schön, 010-442 14 13, att ni tänker sälja lägenheten och vill ha en syn utförd.

Styrelsen kommer inte att godkänna en överlåtelse förrän det finns ett protokoll på att en avflyttnigssyn har genomförts.


Undersökningsplikten av bostadsrätten vid köp ligger fortfarande helt på köparen. Köparen av bostadsrätten har alltid undersökningsplikt och övertar därmed ansvaret för installationer som utförts av tidigare bostadsrättshavare.

Att tänka på vid avflyttnig en liten checklista finns här.  


Större ombyggnad i lägenhet måste godkännas av styrelsen

Det är mycket viktigt att anmäla större ombyggnader i er lägenhet till styrelsen innan ni påbörjar arbetet.

Vad som är större förändring finns beskrivet i föreningens stadgar § 14.

Regler för ombyggnad i lägenhet kan laddas ner här.
Blankett för att ansöka om tillstånd kan laddas ner här.

Regler gällande byggande av uteplatser och inglasning 
Regler gällande byggande av uteplatser, inglasning av loftgångar och balkonger kan laddas ner här


Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får, enligt stadgarna, bara ske efter godkännande från styrelsen. Skäliga anledningar till andrahandsuthyrning måste uppges, t.ex. studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, tidsbestämd utlandsvistelse.
Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad, föreningen godkänner max 1 år i taget och minimum 1 månad.
Det är den som hyr i andrahand som är ansvarig för eventuella skador på
föreningens egendom som sker under den tid uthyrningen pågår.
Den som hyr ut i andrahand bör därför i sitt avtal med andrahands-hyresgästen skriva in att andrahandshyresgästen skall teckna en
försäkring för den tid andrahandsuthyrningen gäller.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10 % av gällande prisbasbelopp/år och beloppet debiteras i förskott/månad för den tid andrahandsuthyrningen är godkänd.
OBS! Gällande basbelopp avser den månad för vilken avgiften debiteras. Pågår uthyrningen över ett årsskifte så kan månaden alltså debiteras ett annat pris än tidigare månad p.g.a. att prisbasbeloppet har ändrats.

Är t.ex. uthyrningstiden 6 månader debiteras 1/12-del av 10 % av gällande
prisbasbelopp per påbörjad månad.


En ansökningsblankett kan laddas ner här.