Frågor och svar

Vanliga frågor


Får jag glasa in balkongen eller loftgång?

Får jag parkera innanför bommarna om jag ska åka tidigt på morgonen?

Får jag kakla badrummet?

Får jag parkera MC eller moped i föreningens cykelrum?

Måste det vara tyst i lägenheten efter kl 22.00 på kvällen?

Kollektivt bostadsrättstillägg

Får jag sätta lås på loftgångsdörren?

Får mina katter springa lösa ute?

Får jag lämna vitvaror kyl och frys som grovsopor?

Vart vänder jag mig för att bli av med mina grovsopor som inte passar i vårt soprum?

Är det tillåtet att röka på balkongen?

Jag har tappat bort min "Tag" så jag kan inte boka tider i tvättstugorna, föreningslokal etc. Hur gör jag?

Får jag hyra två parkeringsplatser?

Vad gäller för regler när jag står i kö för p-plats?


1. Får jag glasa in balkongen eller loftgång?

Ja, det är tillåtet att glasa in balkongen och loft men inte hela loftgången. Om inglasning av loftgången skulle täcka grannens fönster är det inte tillåtet även om grannen skulle ge sitt tillstånd. Tänk även på att en inglasning ökar uppvärmningen av ytterväggen vilket kan försämra ventilationen i respektive lägenhet. Om det skulle förorsaka problem kan föreningen ställa som krav att inglasning avlägsnas.


Tillstånd från föreningen krävs vid inglasning och även bygglov från Nacka kommun. Bygglov söks av den medlem som ämnar glasa in sin balkong.


2. Får jag parkera innanför bommarna om jag ska åka tidigt på morgonen?

Nej, det är inte under några som helst omständighet tillåtet att parkera innanför bommarna på gården. Det skulle hindra arbets- och utryckningsfordon. Vår målsättning är att minimera fordonstrafik inom områden där barn ska kunna leka tryggt och fritt.


3. Får jag kakla badrummet?

Ja, men efter styrelsens tillstånd. Tänk på att en kakling av badrummet måste ske med fuktspärr för att inte orsaka fuktskador. Den som utför våtrumsarbeten måste ha särskild våtrumsbehörighet och kunna ge ett tio (10) år lång garanti för arbetet. Om lägenhet säljs under garantitiden skall uppgifter om entreprenören ges till köparen. Föreningen kan ställa lägenhetsinnehavaren till svars för arbeten om det skulle orsaka skador i föreningens egendom.


4. Får jag parkera MC eller moped i föreningens cykelrum?

Nej, det är inte tillåtet p.g.a. brandrisk (bensin).


5. Måste det vara tyst i lägenheten efter kl 22.00 på kvällen?

Ja, under hela dygnet är det inte tillåtet att i sin lägenhet bedriva aktiviteter som är störande för grannarna. Det innebär i praktiken att det ska vara tyst på natten. Se också förenings ordningsregler.


6. Kollektivt bostadsrättstillägg

Föreningen har sedan 2016-10-01, i sin fastighetsförsäkring, även kollektivt bostadsrättstillägg.

Det betyder att det tillägget inte behöver vara med i varje lägenhetsinnehavares försäkring.


7. Får jag sätta lås på loftgångsdörren?

Ja men loftgången delas med grannen som har sitt köksfönster mot loftgången. Det innebär att grannen måste få tillträde till loftgången för att kunna tvätta sitt fönster etc. Det är inte tillåtet att täcka för fönstret i dörren så att ljusinsläppet till trapphuset minskar.

En kopia av nyckeln till loftgångslåset ska alltid lämnas till föreningen.


8. Får mina katter springa lösa ute?

Nej det är inte tillåtet att låta husdjur vara lösa inom området. Det är även otillåtet att rasta husdjuren inom området. Det kan ske utanför området. Glöm inte att ta upp efteråt och lägga i papperskorgen. Detta gäller så väl hundar som katter. Tänk på att det är särskilt olämpligt att rasta katterna i barnens sandlådor vilket tyvärr händer om katterna går lösa.


9. Får jag lämna vitvaror kyl och frys som grovsopor?

Nej! Kyl och frys ska alltid samlas in separat så att miljöskadligt freon kan tas om hand.

Åker man till återvinningscentral är det gratis att lämna.

 

Vitvaror kan lämnas till återförsäljarna eller på av kommunen anvisad plats.


10. Vart vänder jag mig för att bli av med mina grovsopor som inte passar i vårt soprum?

Du vänder dig till någon av kommunens två återvinnings-anläggningar, som du hittar mer information om här.

Österviks återvinningscentral  Gamla Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik

Öppettider:

Måndag–torsdag kl.10–19

Fredag–söndag kl.10–16

Boo återvinningscentral, Boovägen 30

Öppentider:

Måndag–torsdag kl.10–19

Fredag–söndag kl.10–16


11. Är det tillåtet att röka på balkongen?

I lägenhet, dit räknas balkongen, får de boende inte företa något som är störande för grannar. Det omfattar ljud, lukt etc. Om röken tränger in i ventilationen kan det vara störande beteende som inte är tillåtet.

Det finns dock ett undantag som gäller grillning på balkong. Det är tillåtet att grilla på balkongen men av säkerhetsskäl endast med elgrill.


12. Jag har tappat bort min "Tag" så jag kan inte boka tider i tvättstugorna, föreningslokal etc. Hur gör jag?

Du vänder dig till expeditionen som hjälper till att ordna en ny, men du får lösa ut den med 300 Skr (självkostnad). Har förra ägaren "glömt" att lämna över den till dig, får du kräva denne på kostnaden.


13. Får jag hyra två parkeringsplatser?

Tyvärr inte, föreningen har endast tillgång till 172 p-platser vilket inte räcker till alla, då föreningen omfattar 205 lägenheter. Därför gäller en p-plats antingen garage eller uteplats per lägenhet.


14. Vad gäller för regler när jag står i kö för p-plats?

Du kan stå i kö (administreras av HSB servicecenter) för antingen uteplats, garage eller garage för motorcykel.
Dessutom kan du stå i byteskö för att byta från ex vis uteplats till garage.
Vad gäller laddplatser för el-/hybridbil administreras de av styrelsen.
Blir du erbjuden plats och tackar nej placeras du sist i kön enligt beslut av styrelsen 2003.