Stadgar och registreringsbevis

Stadgar och registreringsbevis

Här kan du hämta stadgarna för BRF Skogalundsklippan i Nacka. Antingen för att uppdatera dig själv eller för att skriva ut den till någon annan, t ex mäklare vid försäljning eller banker vid omläggning av lån etc.


Stadgarna har genomgått en uppdatering under 2016/2017 och de reviderade stadgarna är slutligt antagna på föreningsstämman 2017-05-09, samt registrerade hos Bolagsverket 2017-06-01.


Tryck här för att ladda ner stadgarna för Brf Skogalundsklippan i Nacka.


Registreringsbeviset för Brf Skogalundsklippan kan du ladda ner här.