Stadgar och registreringsbevis

Stadgar och registreringsbevis

Här kan du hämta stadgarna för BRF Skogalundsklippan i Nacka. Antingen för att uppdatera dig själv eller för att skriva ut den till någon annan, t ex mäklare vid försäljning eller banker vid omläggning av lån etc.


Stadgarna har genomgått en uppdatering under 2023 och de reviderade stadgarna är slutligt antagna på extra föreningsstämman 2023-11-14, samt registrerade hos Bolagsverket 2023-12-14.


Tryck här för att ladda ner stadgarna för Brf Skogalundsklippan i Nacka.


Registreringsbeviset för Brf Skogalundsklippan kan du ladda ner här.