Notiser

Senaste notiser


Byte av dörrar till lägenheter med ingång från trapphuset

Flera av lägenhetsdörrarna i trapphusen har börjat bli slitna och i flera fall är

även upphängningen av dörren påverkad. Detta kan medföra att tätheten mot

trapphuset inte är tillfredställande samt en risk att vissa dörrar inte uppfyller

brandskyddskraven.

Styrelsen har därför påbörjat ett arbete för att byta dessa lägenhetsdörrar

genom att begära in offerter från olika leverantörer. Sammanlagt berör bytet

113 dörrar i trapphusen.

De nya dörrarna kommer att få liknande färgnyans som de befintliga dörrarna.
Dörrarna kommer att ha tittöga, ringklocka och nyckeltub, men inget brevinkast.
Nytt säkerhetslås kommer att ingå. Befintligt underlås kommer att flyttas över
till den nya dörren.

Det kommer finnas möjlighet att mot en kostnad installera säkerhetskedja,

elektroniskt tittöga samt byta till nytt underlås.

Tidningshållare med namnskylt kommer att installeras bredvid dörrens utsida.

Arbete med att värdera inkomna offerter är nu avslutat och som leverantör av

de nya dörrarna har föreningen valt Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB.

Byte av dörrar planeras att starta om ca 6–8 veckor. Ytterligare praktisk

information kring bytet och möjligheter att anmäla intresse för olika tillägg

kommer att delas ut när dörrbytet närmar sig.

Tillvaratagna föremål vid cykelinventeringen
Vi har nu utfört cykelrumsinventering och tagit bort cyklar och andra föremål vilka ej varit märkta med ägarens namn.
Kontakta styrelsen om ni glömt att märka upp prylar som ni vill ha tillbaka.


P-platser med elbilladdare klara att använda
Vi har nu försett fyra P-platser med elbilladdare.
Det fungerar så att den som vill ha en plats med elbilladdare avsedd för elbil eller elhybridbil kan hyra en av dessa platser. För att kunna ladda sin bil måste man ha en tag som beställs av leverantören. Förutom en avgift för P-platsen kommer den faktiska förbrukningen att debiteras innehavaren.
De som är intresserade av att hyra en plats för elbilladdning ska ta kontakt med styrelsen.

Då vägg- och motorvärmaruttagen i garagen inte är dimensionerade för laddning till el- och hybridbilar avråder Elsäkerhetsverket från laddning. Det är därmed förbjudet att ladda el/hybridbilar i garagen. 

Eventuell överträdelse mot detta (förbud)  kan leda till både förverkande av hyresavtalet samt till skadestånd för eventuella tillkomna skador till följd av laddningen.


Kollektivt bredband

Föreningen har sedan 2018-11-01 kollektivt bredband från Com-Hem.

Router beställer du från Com-Hem på telefon 0775-17 17 20.


Nu ingår också Trygg Surf  kostnadsfritt (måste beställas)

Med Trygg Surf får de boendes enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogram och hot på nätet. Med

Trygg Surf ingår antivirusskydd, surfskydd, föräldrakontroll, bankskydd samt den personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp till 5 enheter per hushåll – både för dator, mobil och surfplatta. Du bestämmer

själv vilka enheter du vill skydda, oavsett om det är dina egna eller andras.”


Vid avflyttning glöm inte att meddela detta till Com-Hem. Routern kan behövas återsändas.


Felanmälan ska göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan görs till: e-post, "info@akerlundsfastighet.se" eller på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Akuta fel övrig tid (vardagar efter kl. 16.00 samt helger) anmäls till Securitas Jourmontör, tfn 08-657 77 00.


Brandskydd i lägenheter och trapphus (2015-12-15)

Fungerande Brandvarnare SKA finnas i samtliga lägenheter!

Det bör också finnas brandsläckare (pulver alt skum) och brandfilt.

Det är ABSOLUT förbjudet att placera prylar i trapphusen. Detta är ett myndighetskrav (MSB) och föreningen kan få betala vite om brandmyndigheten vid kontroll hittar prylar i trapphusen.

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Rekommendation:

- Ladda ej elprylar på natten, ta alltid bort laddare från nätet.

- Brandförsvaret i Stor Stockholm uppmanar till att inte använda diskmaskin och/eller tvättmaskin nattetid eller då det är tomt i lägenheten.