Notiser

Senaste notiser


Byte av lägenhetsdörrar loftgångar och nedre botten
Arbetet med att byta lägenhetsdörrarna på loftgångar och nedre botten fortlöper. Totalt är det 91 dörrar
att byta. Färgen på de nya dörrarna ändras inte utan förblir vit.

De nya dörrarna kommer att förses med ett rektangulärt fönster med klarglas samt med ringklocka och
ska ha en godkänd 3-punktslåsning. Dörren ska ha ljuddämpning och ha lägst RC3 säkerhetsklass.
Nytt säkerhetslås till dörrarna med funktion "service läge" med huvudnyckelfunktion ska installeras.

Föreningen har nu utvärderat inkomna offerter och har valt Prodoor AB att leverera dörrarna och utföra bytet. 
Utbytet av dörrarna är planerat att genomföras under april 2023.


Gemensamt elabonnemang (IMD)

Föreningsstämman i maj 2022 beslöt att föreningen ska övergå till gemensamt elabonnemang. Det innebär att föreningen övertar alla elabonnemang, såväl den fasta delen (nätavtalet) som den rörliga delen.
Den rörliga elkostnaden plus energiskatten kommer sedan att betalas av respektive lägenhetsinnehavare via avin för månadsavgiften.

I slutet av juni tecknade föreningen avtal med företaget Ecoguard AB om införandet.
Arbetet startade i port 15, tisdag 15:e november och kommer att avslutas onsdag den 1:a december i port 30.

Under arbetet kommer internet och TV att beröras dvs inte fundgera under vissa tider på dagtid.
Det kommer att hända för alla portar torsdag den 17/11, sedan kan det hända för någon port igen under dagarna 21/11, 23/11 och slutligen den 28/11, 30/11 och 1/12 i samband med elbytet i de portar som berörs respektive datum.

Införandet innebär också att vi i framtiden har möjlighet att komplettera föreningens elförsörjning genom att installera solceller på våra tak.


Information om skyddsrum i BRF Skogalundsklippan

Skyddsrum finns inom föreningen på följande platser:

Skogalundsklippan 20 med ingång från gatan

Skogalundsklippan 22 med ingång från gatan eller från trapphuset (hör ihop med den i port 20)

Skogalundsklippan 26 med ingång från baksidan närmast vändplanen/gästlägenheten eller via trapphuset.
Samtliga ingångar är märkta med skylt.   

 

Våra skyddsrum används i dag som tillfälliga förråd och som lägenhetsförråd vilket är godkänt enligt gällande regler. Det som gäller är att de ska kunna iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Det innebär att i de fall de används som lägenhetsförråd måste dessa tömmas inom den tiden. De delar som föreningen disponeras måste också göras iordning på den tiden.

Föreningen har föreskriven skyddsrumsutrustning som kan iordningställas under den föreskrivna tiden.

För den som vill veta mer i detalj vad som gäller och var det finns fler skyddsrum i området eller i Nacka hänvisar vi till MSB.se. Sök på skyddsrumskarta.


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har nu i december genomförts i samtliga lägenheter med undantag av lägenheterna i port 14, 16 och 18 där OVK redan är utfört under våren 2022.
Kontrollen är nu klar och föreningen har nu en godkänd OVK vilken gäller i sex år.
  
P-platser med elbilsladdare
Föreningen har nu tio P-platser med elbilsladdare. 

Önskar du en plats med elbilsladdare avsedd för elbil eller elhybridbil kontakta styrelsen. För att kunna ladda sin bil måste man ha en tag som beställs av leverantören. Förutom en avgift för P-platsen (400 kr/mån) kommer den faktiska förbrukningen att debiteras innehavaren.

Då vägg- och motorvärmaruttagen i garagen inte är dimensionerade för laddning till el- och hybridbilar avråder Elsäkerhetsverket från laddning. Det är därmed förbjudet att ladda el/hybridbilar i garagen. 

Eventuell överträdelse mot detta (förbud)  kan leda till både förverkande av hyresavtalet samt till skadestånd för eventuella tillkomna skador till följd av laddningen.

iBox finnas nu i området

I takt med att e-handeln ökar så ökar behovet av att kunna hämta sin leverans så nära sin bostad som möjligt.

Företaget iBoxen h.ar nu placerat två iBox-enheter hos oss.

De är placerad tefter gångvägen ner till trappan mot Skvaltans väg.


Bostadsrätterna

Som ni säkert har märkt har det kommit en tidning (medlemsblad) som heter Bostadsrätterna, varför då kanske någon undrar.
Det är så att föreningen numera är ansluten till en rikstäckande intresseförening som heter Bostadsrätterna och de ger ut detta medlemsblad 4 ggr./år. Tidigare var vi med i Fastighetsägarna men vi anser att
Bostadsrätterna mera specifikt passar oss som bostadsrättsförening.


Rutin för tappade föremål i hiss/hisschakt
När någon har tappat något i hiss/hisschakt som medför att hissfirma måste tillkallas gäller:t
Den lägenhetsinnehavare (familjemedlem) som har tappat föremålet ringer hissfirman (Nacka Hiss AB) som åtgärdar problemet. Nacka Hiss debiterar sedan lägenhetsinnehavaren för uppkommen kostnad.


Kollektivt bredband

Föreningen har sedan 2018-11-01 kollektivt bredband från Com-Hem/Tele 2.

Router beställer du från Com-Hem på telefon 0775-17 17 20.


Nu ingår också Trygg Surf  kostnadsfritt (måste beställas)

Med Trygg Surf får de boendes enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogram och hot på nätet. Med

Trygg Surf ingår antivirusskydd, surfskydd, föräldrakontroll, bankskydd samt den personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp till 5 enheter per hushåll – både för dator, mobil och surfplatta. Du bestämmer själv vilka enheter du vill skydda, oavsett om det är dina egna eller andras.”


Vid avflyttning glöm inte att meddela detta till Com-Hem. Routern kan behövas återsändas.


Felanmälan ska göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan görs till: e-post, "info@akerlundsfastighet.se" eller på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Akuta fel övrig tid (vardagar efter kl. 16.00 samt helger) anmäls till Securitas Jourmontör, tfn 08-657 77 00.

Störningsjouren
Telefonnumret till störningsjouren är 08-56821400.


Brandskydd i lägenheter och trapphus (2015-12-15)

Fungerande Brandvarnare SKA finnas i samtliga lägenheter!

Det bör också finnas brandsläckare (pulver alt skum) och brandfilt.

Det är ABSOLUT förbjudet att placera prylar i trapphusen. Detta är ett myndighetskrav (MSB) och föreningen kan få betala vite om brandmyndigheten vid kontroll hittar prylar i trapphusen.

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Rekommendation:

- Ladda ej elprylar på natten, ta alltid bort laddare från nätet.

- Brandförsvaret i Stor Stockholm uppmanar till att inte använda diskmaskin och/eller tvättmaskin nattetid eller då det är tomt i lägenheten.