Notiser

Senaste notiser


Solceller

Arbetet med att installera 558 solceller på våra tak och 11 växelriktare är sedan maj slutfört av Moveco AB.
Besiktning av arbetet genomfördes 3:e maj 2024 med några mindre anmärkningar vilka åtgärdades under maj månad.
Installationen av solcellerna har fungerat mycket bra och har följt tidplanen fullt ut. Kostnaderna för projektet är inom budget. 
Solcellerna producerar sedan april el åt föreningen och vi säljer även "överskottsel" till Boo Energi AB.

Under maj i år minskade föreningens inköp av el, jämfört med maj 2023, med 38% till ca 31 800 KWh och vi sålde ca 15 600 KWh el till Boo Energi.

Ombyggnation i port 22 och 24
Nacka kommun äger tre lägenheter som har haft gruppboende på bottenvåningen i port 22 och 24. Den verksamheten är sedan sommaren 2023 flyttad från oss.
Nacka Kommun påbörjade i mars ombyggnad av lokalen till tre separata lägenheter. Två lägenheter
kommer att få egen ingång från utsidan av fastigheten och en lägenhet får ingång från trapphus 22. Lägenheterna blir handikappanpassade.
Arbetet med ombyggnaden beräknas pågå till i början av juni därefter sker slutbesiktningen.


Ändrade hyror för Gästlägenhet, P-platser och garageplatser

Styrelsen har beslutat att ändra några av hyresobjektens priser enligt följande.
Gästlägenheten, hyran höjs från 300 kr/dygn till 350 kr/dygn med start 2024-02-01.

Övriga priser enligt nedan börjar gälla från 2024-01-01.
P-platser utefter gatan höjs från 5 kr/timmar och 30 kr/dygn till 10 kr/timmar och 50 kr/dygn.
P-plats för medlemmar från 300 kr/månad till 350 kr/månad.
Garage för medlemmar från 600 kr/månad till 650 kr/ månad.
Pris för P-plats med motorvärmaruttag höjs från 400 kr/månad till 450 kr/månad.
Priset för P-plats med elbilsladdare är oförändrat 400 kr/månad plus en administrativ kostnad och kostnad för den el som används.


Gemensam el

I och med att föreningen har gått över till gemensamt elabonnemang (IMD) betalas den el ni förbrukar i efterhand via avin för avgiften från HSB. Eftersläpningen är tre månader. Elpriset (vilket inkluderar elhandel, överföring, energiskatt och moms) för april 2024 är fastställt till 1,56 kr/KWh vilket är lägre än för mars. 
Separat information har delats ut till varje lägenhetsinnehavare där även personligt lösenord för inloggning till insamlingssystemet (Curves) finns med. Där kan ni följa er elförbrukning över tiden.
Vill ni ha något att jämföra er egen förbrukning med så ligger medelförbrukningen i föreningen under mars för en större lägenhet, ca 90 kvm, runt 250 KWh och för en mindre lägenhet, ca 51 - 59 kvm, på ungefär
150 KWh.

P-platser med elbilsladdare
Föreningen har nu tio P-platser med elbilsladdare för uthyrning.

Önskar du en plats med elbilsladdare avsedd för elbil eller elhybridbil kontakta styrelsen. För att kunna ladda sin bil måste man ha en tag som beställs av leverantören. Förutom en avgift för P-platsen (400 kr/mån) kommer den faktiska förbrukningen att debiteras innehavaren.

Då vägg- och motorvärmaruttagen i garagen inte är dimensionerade för laddning till el- och hybridbilar avråder Elsäkerhetsverket från laddning. Det är därmed förbjudet att ladda el/hybridbilar i garagen.

Eventuell överträdelse mot detta (förbud) kan leda till både förverkande av hyresavtalet samt till skadestånd för eventuella uppkomna skador till följd av laddningen.

I-Box

Här kommer en uppdatering från oss på iBoxen. Sprid informationen vidare till dem som bor i ditt kvarter, att nu har de ännu fler e-handlare precis runt hörnet. 
Från och med nu erbjuder alla e-handlare som har DHL i sin checkout att du kan få ditt paket till iBoxen.
Och de är många!

Så här gör du:
• Välj DHL Ombud (eller Service Point) i e-handlarens checkout
• Oftast finns det en så kallad rullgardin där du kan välja mellan ombud och paketbox
• Välj den box som finns i ditt kvarter
• När paketet läggs i en av iBoxens luckor får du ett sms om att du kan hämta det
• Ladda ner iBoxens app redan nu, innan du kommer till boxen, så får du en smidigare


Bokningssystemet ändringa av länk
Bokning sker via Aptusportal, länk:  https://skogalundsklippan.eyesec.se/aptusportal

Det finns också en app att ladda hem för att boka via din mobiltelefon. Appen heter Aptus Bokning välj bokning adress:  
http://skogalundsklippan.eyesec.se/bookingservice/bookingservice.svc.
Du hittar den enklast genom att söka på Aptus i Appstore eller GoogleStore.


Tiderna för bokning av Föreningslokalen och Gästlägenheten är ändrad
Från 2023-03-04 har vi nya bokningstider när det gäller föreningslokal och gästlägenhet. I en ambition att göra det lite enklare när man bokar våra lokaler har vi gjort följande ändringar:

För föreningslokalen har vi nu tre tidspass per dag alla dagar, det är:

Kl 06.00 – 12.00, 12.00 – 18.00, 18.00 – 06.00 dagen därpå.

Priserna är oförändrade mot idag, det är fortsatt lite dyrare att hyra tider på veckoslut/helger.

Så tider som gäller fredag 12.00 till söndag 12.00 har ett högre pris än samma tid på övriga veckodagar.

Följande priser gäller nu för våra bokningsobjekt:


Gästlägenhet kl 13.00 – 11.59 näst följande dag (max 7 dagar i rad)   pris 350 kr/dag

Föreningslokal
06.00-12.00 varje dag                                                                           50 kr
12.00-18.00 söndag till torsdag                                                          50 kr
12.00-18.00 fredag och lördag                                                          100 kr

18.00-06.00 (morgonen därpå) söndag till torsdag                    100 kr
18.00-06.00 (morgonen därpå) fredag och lördag                      200 kr

Bastu (3 timmars pass)                                                                       50 kr/pass

Passen är:
Kl 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00, 16.00 – 19.00, 19.00 – 22.00

När det gäller Gästlägenheten så ändras tiderna så att bokningen gäller från kl 13.00 till 11.59 dagen därpå.

Som vanligt fungerar din tag bara under den hyrda tiden. Mellan kl. 12.00 och 13.00 samma dag fungerar alltså inte din tag även om du bokat flera dagar i rad. Skulle det vid något tillfälle medföra något problem så ta kontakt med någon i styrelsen.

Information om skyddsrum i BRF Skogalundsklippan

Skyddsrum finns inom föreningen på följande platser:

Skogalundsklippan 20 med ingång från gatan

Skogalundsklippan 22 med ingång från gatan eller från trapphuset (hör ihop med den i port 20)

Skogalundsklippan 26 med ingång från baksidan närmast vändplanen/gästlägenheten eller via trapphuset.
Samtliga ingångar är märkta med skylt.   

 

Våra skyddsrum används i dag som tillfälliga förråd och som lägenhetsförråd vilket är godkänt enligt gällande regler. Det som gäller är att de ska kunna iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Det innebär att i de fall de används som lägenhetsförråd måste dessa tömmas inom den tiden. De delar som föreningen disponeras måste också göras iordning på den tiden.

Föreningen har föreskriven skyddsrumsutrustning som kan iordningställas under den föreskrivna tiden.

För den som vill veta mer i detalj vad som gäller och var det finns fler skyddsrum i området eller i Nacka hänvisar vi till MSB.se. Sök på skyddsrumskarta.


Rutin för tappade föremål i hiss/hisschakt
När någon har tappat något i hiss/hisschakt som medför att hissfirma måste tillkallas gäller:
Den lägenhetsinnehavare (familjemedlem) som har tappat föremålet ringer hissfirman (Nacka Hiss AB)
som åtgärdar problemet. Nacka Hiss debiterar sedan lägenhetsinnehavaren för uppkommen kostnad.


Kollektivt bredband finns i föreningen

Föreningen har sedan 2018-11-01 kollektivt bredband från leverantören Com-Hem/Tele 2.
För att börja använda internet/bredband behöver du endast beställa Router från Tele 2 på
telefon 0775-17 17 20.

Trygg Surf ingår kostnadsfritt (måste beställas)

Med Trygg Surf får de boendes enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogram och hot på nätet. Med

Trygg Surf ingår antivirusskydd, surfskydd, föräldrakontroll, bankskydd samt den personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp till 5 enheter per hushåll – både för dator, mobil och surfplatta. Du bestämmer själv vilka enheter du vill skydda, oavsett om det är dina egna eller andras.”

Vid avflyttning glöm inte att meddela detta till Tele 2 Routern kan behövas återsändas.


Felanmälan ska göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan görs till: e-post, "info@akerlundsfastighet.se" eller på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Akuta fel övrig tid (vardagar efter kl. 16.00 samt helger) anmäls till Securitas Jourmontör, tfn 08-657 77 00.

Störningsjouren
Telefonnumret till Störningsjouren är 08-568 21400.


Brandskydd i lägenheter och trapphus
Fungerande Brandvarnare SKA finnas i samtliga lägenheter!

Det bör också finnas brandsläckare (pulver alt skum) och brandfilt.

Det är ABSOLUT förbjudet att placera prylar i trapphusen. Detta är ett myndighetskrav (MSB) och föreningen kan få betala vite om brandmyndigheten vid kontroll hittar prylar i trapphusen.

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Rekommendation:

- Ladda ej elprylar på natten när ni sover, ta alltid bort laddaren från nätet när den inte används.

- Södertörns Brandförsvarsförbund uppmanar till att inte använda diskmaskin och/eller tvättmaskin nattetid eller då det är tomt i lägenheten.