Notiser

Senaste notiser


EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA genomfördes tisdagen 14:e november 2023
Ärende på stämman vara att anta styrelsens förslag till nya stadgar, andra läsningen.
Stämman fattade ett enhälligt beslut att anta de föreslagna nya stadgarna.
De nya stadgarna kommer att gälla från det datum de registreras hos Bolagsverket.


Borttagning av p-automater gäsparkeringen

Våra P-automater för betalning av gästparkering är nu borttagna.
Det är fortfarande avgiftsbelagda P-platser utefter gatan, men nu gäller bara betalning via app och SMS enligt de instruktioner som finns uppsatta i anslutning till P-platserna.


Gemensam el

I och med att föreningen har gått över till gemensamt elabonnemang (IMD) kommer kostnaden för den
el ni förbrukar att betalas i efterhand via avin för avgiften från HSB. Eftersläpningen kommer att vara tre månader. Elpriset (vilket inkluderar elhandel, överföring, energiskatt och moms) för oktober är fastställt
till 1,64 kr/KWh vilket är något högre än september. 

Separat information har delats ut till varje lägenhetsinnehavare där även personligt lösenord för inloggning till insamlingssystemet (Curves) finns med. Där kan ni följa er elförbrukning över tiden.
Vill ni ha något att jämföra er egen förbrukning med så ligger medelförbrukningen i föreningen under mars för en större lägenhet, ca 90 kvm, runt 260 KWh och för en mindre lägenhet, ca 51 - 59 kvm, på ungefär
150 KWh.

Solceller

Vi har valt leverantör för solceller på våra tak
Beslutet blev att företaget Moveco AB ska levererar och installera solcellerna.
Styrelsen har beslutat om en ökning av antal celler till ca 670 paneler med en beräknad effekt på
ca 275 000 KWh per år.
Avtalet och leveransplanen är nu klart. Arbetet på våra tak planeras starta i mitten på januari 2024 och beräknas pågå under 15 veckor, vilket innebär att installationerna ska vara klar i början av maj 2024. Färdigtidpunkten kan dock påverkas av dåligt väder (snö eller kraftigt regn).
Installationen kommer att ske hus för hus och när ett hus är klart med installationen kommer elproduktionen att starta direkt. Under arbetet med inkopplingen kommer korta strömavbrott (ca en timma) att behövas.
Vi återkommer med ytterligare information när starten av installationen påbörjas.


P-platser med elbilsladdare
Föreningen har nu tio P-platser med elbilsladdare.

Önskar du en plats med elbilsladdare avsedd för elbil eller elhybridbil kontakta styrelsen. För att kunna ladda sin bil måste man ha en tag som beställs av leverantören. Förutom en avgift för P-platsen (400 kr/mån) kommer den faktiska förbrukningen att debiteras innehavaren.

Då vägg- och motorvärmaruttagen i garagen inte är dimensionerade för laddning till el- och hybridbilar avråder Elsäkerhetsverket från laddning. Det är därmed förbjudet att ladda el/hybridbilar i garagen.

Eventuell överträdelse mot detta (förbud)kan leda till både förverkande av hyresavtalet samt till skadestånd för eventuella tillkomna skador till följd av laddningen.


Bokningssystemet ändringa av länk
Bokning sker via Aptusportal, länk:  https://skogalundsklippan.eyesec.se/aptusportal

Det finns också en app att ladda hem för att boka via din mobiltelefon. Appen heter Aptus Bokning välj bokning adress:  
http://skogalundsklippan.eyesec.se/bookingservice/bookingservice.svc.
Du hittar den enklast genom att söka på Aptus i Appstore eller GoogleStore.


Tiderna för bokning av Föreningslokalen och Gästlägenheten är ändrad
Från 2023-03-04 har vi nya bokningstider när det gäller föreningslokal och gästlägenhet. I en ambition att göra det lite enklare när man bokar våra lokaler har vi gjort följande ändringar:

För föreningslokalen har vi nu tre tidspass per dag alla dagar, det är:

Kl 06.00 – 12.00, 12.00 – 18.00, 18.00 – 06.00 dagen därpå.

Priserna är oförändrade mot idag, det är fortsatt lite dyrare att hyra tider på veckoslut/helger.

Så tider som gäller fredag 12.00 till söndag 12.00 har ett högre pris än samma tid på övriga veckodagar.

Följande priser gäller nu för våra bokningsobjekt:


Gästlägenhet kl 13.00 – 11.59 näst följande dag (max 7 dagar i rad)   pris 300 kr/dag

Föreningslokal
06.00-12.00 varje dag                                                                           50 kr
12.00-18.00 söndag till torsdag                                                          50 kr
12.00-18.00 fredag och lördag                                                          100 kr

18.00-06.00 (morgonen därpå) söndag till torsdag                    100 kr
18.00-06.00 (morgonen därpå) fredag och lördag                      200 kr

Bastu (3 timmars pass)                                                                       50 kr/pass

Passen är:
Kl 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00, 16.00 – 19.00, 19.00 – 22.00

När det gäller Gästlägenheten så ändras tiderna så att bokningen gäller från kl 13.00 till 11.59 dagen därpå.

Som vanligt fungerar din tag bara under den hyrda tiden. Mellan kl. 12.00 och 13.00 samma dag fungerar alltså inte din tag även om du bokat flera dagar i rad. Skulle det vid något tillfälle medföra något problem så ta kontakt med någon i styrelsen.

Information om skyddsrum i BRF Skogalundsklippan

Skyddsrum finns inom föreningen på följande platser:

Skogalundsklippan 20 med ingång från gatan

Skogalundsklippan 22 med ingång från gatan eller från trapphuset (hör ihop med den i port 20)

Skogalundsklippan 26 med ingång från baksidan närmast vändplanen/gästlägenheten eller via trapphuset.
Samtliga ingångar är märkta med skylt.   

 

Våra skyddsrum används i dag som tillfälliga förråd och som lägenhetsförråd vilket är godkänt enligt gällande regler. Det som gäller är att de ska kunna iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Det innebär att i de fall de används som lägenhetsförråd måste dessa tömmas inom den tiden. De delar som föreningen disponeras måste också göras iordning på den tiden.

Föreningen har föreskriven skyddsrumsutrustning som kan iordningställas under den föreskrivna tiden.

För den som vill veta mer i detalj vad som gäller och var det finns fler skyddsrum i området eller i Nacka hänvisar vi till MSB.se. Sök på skyddsrumskarta.


Rutin för tappade föremål i hiss/hisschakt
När någon har tappat något i hiss/hisschakt som medför att hissfirma måste tillkallas gäller:t
Den lägenhetsinnehavare (familjemedlem) som har tappat föremålet ringer hissfirman (Nacka Hiss AB) som åtgärdar problemet. Nacka Hiss debiterar sedan lägenhetsinnehavaren för uppkommen kostnad.


Kollektivt bredband finns i föreningen

Föreningen har sedan 2018-11-01 kollektivt bredband från leverantören Com-Hem/Tele 2.
För att börja använda internet/bredband behöver du endast beställa Router från Tele 2 på
telefon 0775-17 17 20.

Trygg Surf ingår kostnadsfritt (måste beställas)

Med Trygg Surf får de boendes enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogram och hot på nätet. Med

Trygg Surf ingår antivirusskydd, surfskydd, föräldrakontroll, bankskydd samt den personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp till 5 enheter per hushåll – både för dator, mobil och surfplatta. Du bestämmer själv vilka enheter du vill skydda, oavsett om det är dina egna eller andras.”

Vid avflyttning glöm inte att meddela detta till Tele 2 Routern kan behövas återsändas.


Felanmälan ska göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan görs till: e-post, "info@akerlundsfastighet.se" eller på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Akuta fel övrig tid (vardagar efter kl. 16.00 samt helger) anmäls till Securitas Jourmontör, tfn 08-657 77 00.

Störningsjouren
Telefonnumret till störningsjouren är 08-568 21400.


Brandskydd i lägenheter och trapphus
Fungerande Brandvarnare SKA finnas i samtliga lägenheter!

Det bör också finnas brandsläckare (pulver alt skum) och brandfilt.

Det är ABSOLUT förbjudet att placera prylar i trapphusen. Detta är ett myndighetskrav (MSB) och föreningen kan få betala vite om brandmyndigheten vid kontroll hittar prylar i trapphusen.

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Rekommendation:

- Ladda ej elprylar på natten när ni sover, ta alltid bort laddaren från nätet när den inte används.

- Södertörns Brandförsvarsförbund uppmanar till att inte använda diskmaskin och/eller tvättmaskin nattetid eller då det är tomt i lägenheten.